I am available to shoot your products, business, headshots, new season, campaign or events. I have experience with corporate headshots, formal fashion, event, food and product photography.

Imagine the benefit of professionally produced and edited images to highlight your brand on your marketing materials, website, Facebook or Instagram.

I can also help you to run your social media presence and schedule regular updates to showcase your brand and keep it fresh and exciting for your customers. This can be arranged as either an ongoing work or as a one-off consultancy.

Please contact me using the form below and we can discuss your individual requirements.

Rád nafotím Vaše výrobky, portréty zamestnancov, novú kolekciu či akcie. Mám skúsenosti s firemnými portrétmi, módou, fotením akcií, jedla a produktov.

Predstavte si výhody profesionálnych fotografií pre propagáciu Vašej značky prostredníctvom marketingu, webu, Facebooku a Instagramu.

Rád Vám pomôžem aj s mediálnou propagáciu firmy a pravidelnými aktualizáciami, vďaka ktorým porastie záujem verejnosti o Vašu značku.

Môžeme sa dohodnúť na dlhodobej spolupráci alebo jednorazových konzultáciách.

Kontaktujte ma prostredníctvom doleuvedeného formuláru, aby sme prediskutovali vaše konkrétne požiadavky.